Nevhodne zvolený spôsob komunikácie predlžuje prácu na projekte.


Ja delím komunikáciu na dva druhy:

  1. Je dôležité, aby všetci komunikovali v reálnom čase (chat, hovor).
  2. Nie je dôležité, aby všetci komunikovali v reálnom čase (e-mail).

Kedy používať e-mail?

Kedy použiť chat/volanie?

Výhody a nevýhody volania

Volanie je veľmi pohodlné pre volajúceho, menej pre príjemcu. Keď nemám po ruke papier a pero a nemôžem si zapisovať obsah hovoru, väčšinou doporučím volajúcemu napísať e-mail. Čiže ide o neefektívnu komunikáciu.

Je fajn volať v čase, kedy sa pracuje. Ak voláte večer alebo cez víkend, pravdepodobne nebudete v zdeľovaní informácií úspešný.

Výhody a nevýhody chatovania

Chat je vhodný pre rýchle (ASAP) úpravy, za predpokladu, že sú všetci on-line. Je dobré sa vopred dohodnúť na používaní chatu, aký komunikačný kanál sa bude používať (napríklad Slack, Google/Facebook chat, Skype etc.).

Ak do chatu zadávate napríklad objednávky, môže sa stať, že sa v komunikácii „stratia“.

Chat je výborný ak chcete niečo rýchlo napísať. Je to lepšie ako písať jednovetové e-maily.

Výhody a nevýhody e-mailu

E-mail je výhodný pre príjemcu, menej pre pisateľa. Písať text môže byť zdĺhavé. Človek premýšľa nad správnou formuláciou, aj gramatikou. Ale ak posielate zadanie, či nejaké súbory, je lepšie poslať to e-mailom a chatom/hovorom si len overiť prijatie.

Nie je vhodné používať e-mail miesto chatu. Posielať jednoslovné alebo jednovetové e-maily je neefektívne.

Ja napríklad mail kontrolujem veľmi sporadicky. Počas práce na niečom e-mailového klienta vypínam, aby som mala „ticho“. Takže posielanie e-mailu s očakávaním okamžitej odpovede môže byť strata času.

# #

10/10/2017