Pod najväčším sopečným pohorím na Slovensku, pod Štiavnickými vrchmi, nájdete menej známu vinársku oblasť Terroir TEKOV, ktorá produkuje vysoko kvalitné vína. Vinár Pavel Holečka z Čajkova nás previedol jednou zo svojich viníc.

Edit: Sorry za zvuk. 

# # #

22/10/2017